Home

Praktijk Dynamis is een praktijk, waar kinderen begeleid en ondersteund worden met leerproblemen en gedragsproblemen.

Mijn uitgangspunt is dat het gedrag dat een kind vertoont altijd in relatie staat tot de omgeving waar het kind zich in bevindt.

Zo kunnen gedragsproblemen ook betekenisvolle gedragingen zijn, die aangeven als het niet goed gaat met het kind.
Ik geef daarom hulp op maat aan kinderen met specifieke problemen.

Er wordt planmatig samengewerkt, met als doelstelling de kinderen een steuntje in de rug te geven. Hierbij richt ik me met name op kinderen in het basisonderwijs.


Dynamis

Grieks voor het vermogen om te veranderen